Известувања

Универзитетски календар

Monday, 03 October 2016 13:59

Универзитетскиот календар може да го преземете од следниот линк

 

Септемвриска сесија

Wednesday, 24 August 2016 09:06

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека од 12.09.2016 до 16.09.2016 година ќе се одржи септемвриската испитна сесија. Пријавувањето на испитите е на 5, 6 и 7 септември.

Пред да се достават пријавите за испит во хартиена форма, да се пријават на i-know системот.

Преземете го распоредот на испити (.pdf)

 

Заверка на летен семестар 2015/16

Wednesday, 04 May 2016 15:25

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека заверувањето на летниот семестар ќе се врши на 16-18.05.2016 година.

За заверување на семестарот потребен е образец за заверување на семестар со уплата на таксена марка од 50 денари. Услов за заверување на семестарот се добиени потписи за слушаните предмети во зимскиот семестар

 

Мајско-јунска испитна сесија 2015/16

Wednesday, 04 May 2016 15:21

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека од 25.05.2016 до 9.06.2016 година ќе се одржи мајско-јунска испитна сесија. Пријавувањето на испитите е на 16, 17 и 18 мај.

Пред да се достават пријавите за испит во хартиена форма, да се пријават на i-know системот.

Преземете го распоредот на мајската испитна сесија (.pdf)

 

Распоред за априлска сесија

Tuesday, 15 March 2016 09:31

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека априлската испитна сесија ќе се одржува во периодот 1.4.2016- 8.4.2016 година. Пријавувањето на испити ќе се врши на 28 и 29.3.2016 година. Пред да се достават пријавите во хартиена форма , да се пријават и на i-know системот.

Преземете го распоредот (.pdf)

 

Распоред на предавања за летен семестар 2015/2016

Thursday, 10 March 2016 10:33

Преземете го распоредот (.pdf)

 

Јануарска испитна сесија

Wednesday, 30 December 2015 15:14

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека јануарската испитна сесија ќе се одржува во периодот 21.1.2016- 5.02.2016 година. Пријавувањето на испити ќе се врши на 11-15.01.2016 година. Пред да се достават пријавите во хартиена форма , да се пријават и на i-know системот.

Преземете го распоред на испити (.pdf)

 

Заверка на зимски семестар 2015/2016

Wednesday, 30 December 2015 15:13

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека заверувањето на зимскиот семестар ќе се врши на 11-15.01.2016 година.

За заверување на семестарот потребен е образец за заверување на семестар со уплата на таксена марка од 50 денари. Услов за заверување на семестарот се добиени потписи за слушаните предмети во зимскиот семестар.

 
 

Ноемвриска испитна сесија

Friday, 16 October 2015 10:26

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека од 9.11.2015 до 13.11.2015 година ќе се одржи ноемвриска испитна сесија. Пријавувањето на испитите е од 28.10.2015 година до 30.10.2015 година.

Пред да се достават пријавите за испит во хартиена форма, да се пријават на i-know системот.

Преземете го распоредот на сесијата (.pdf)

 

Запишување на зимски семестар

Friday, 11 September 2015 10:41

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека запишувањето на зимскиот семестар (I, II и III) во учебната 2015/16 година е од 15.9.2015 година до 1.10.2015 година.

За запишување на семестарот потребно е образец за запишување на семестар со уплата на таксена марка од 50 денари, како и уплатница за следната рата за студирање со следниве генералии

Назив на примачот: Буџет на Република Македонија Економски институт-Скопје; Банка на примачот: Народна банка на Република Македонија; Жиро сметка број: 100000000063095; Сметка на буџетски корисник: 160010853278810;Приходна шифра и програма: 725939-41 во денарска противвредност, според среден курс на Народна банка.

Студентите кои овој семестар треба да избираат предмети, избраните предмети да ги напишат на образецот за запишување на семестарот.

 

Распоред на испити за септемвриската испитна сесија

Monday, 31 August 2015 09:18

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека од 9.9.2015 до 17.9.2015 година ќе се одржи септемвриската испитна сесија. Пријавувањето на испитите е од 25.8.2015 година до 27.8.2015 година.

Пред да се достават пријавите за испит во хартиена форма, да се пријават на i-know системот.

 

Список на акредитирани ментори на магистерски трудови на Економскиот институт – Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј„

Monday, 29 June 2015 10:11

1. Проф. д-р Билјана Ангелова
2. Доц. д-р Ирина Мајовски
3. Проф. д-р Татјана Петковска Мирчевска
4. Проф. д-р Васил Поповски
5. Проф. д-р Неда Петреска – Ангеловска
6. Проф. д-р Диана Бошковска
7. Проф. д-р Марија Ацковска
8. Доц. д-р Елена Давитковска
9. Виш научен соработник д-р Наташа Данилоска
10. Проф. д-р Климентина Попоска
11. Проф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска
12. Доц. д-р Весна Георгиева-Свртинов
13. Проф. д-р Силвана Мојсовска
14. Проф. д-р Верица Јанеска
15. Доц. д-р Искра Станчева
16. Доц. д-р Зоран Јаневски

 

Мајско-јунска испитна сесија

Monday, 11 May 2015 13:54

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека од 20.05.2015 до 5.06.2015 година ќе се одржи мајско-јунска испитна сесија. Пријавувањето на испитите е на 11, 12 и 13 мај.

Пред да се достават пријавите за испит во хартиена форма, да се пријават на i-know системот.

Преземете го распоредот (.pdf)

 

Letna škola ekonomije 2015

Monday, 11 May 2015 13:58

Institut ekonomskih nauka organizovaće, od 13. do 17. jula ove godine, 18. Letnju školu ekonomije. Tema ovogodišnje škole glasi: “How to Deal with Youth Uneployment- Danger of Losing (Another) Generation?

Letnja škola je namenjena studentima ekonomije i drugih srodnih društvenih nauka (pravo, političke nauke, organizacione nauke, sociologija i sl.) koji su mlađi od 30 godina. Učešće u Letnjoj školi je besplatno za studente. Takođe, pokriveni su troškovi smeštaja (za studente koji nisu iz Beograda) i ishrane. Više detalja o školi i samom procesu selekcije možete naći i u prilogu ovog maila.

Predavanja je do sada držao niz stranih i domaćih stručnjaka, a od 2001. godine, polaznici uvek imaju priliku da čuju i kreatore ekonomske politike u Srbiji. Osim prilike da čuju odlična predavanja, polaznici imaju mogućnost i da upoznaju svoje kolege iz okolnih zemalja, pošto Letnja škola okuplja studente iz čitavog regiona Zapadnog Balkana. Na taj način, studenti stiču poznanstva i prijateljstva koja će im biti bitna u budućem profesionalnom životu.

Više informacije o ovoj Letnjoj školi, načinu prijavljivanja, kao i drugim aktivnostima Instituta ekonomskih nauka, možete dobiti na:

br. telefona: 011/26 23 055
br. mobilnog telefona: 063/508-133
mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
sajt: http://www.ien.bg.ac.rs

 

Summer Law Schools

Monday, 11 May 2015 13:57

ELSA Bucharest is organizing two summer law schools between 16th and 24th July, Banking&Finance and Energy Law, which will take place in Poiana Brasov, Romania. ELSA International and ELSA Bucharest have been organizing summer law schools for a long time. The Banking and Finance Law School is currently at its 7th edition, whereas Energy Law School is at its 2nd.

The purpose of the summer schools is to provide students with knowledge of the Banking&Finance and Energy areas of practice by means of non-formal education and enable the participants to develop their argumentation and rhetoric, creativity and team as well as competitive spirit.

For more information, you can check our official website, http://elsabucuresti.ro/.

 

Известување

Monday, 23 March 2015 15:19

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека од 20.04.2015 до 30.04.2015 година ќе се одржи априлска испитна сесија. Пријавувањето на испитите е на 30.03.2015 година и 31.03.2015 година.

Студентите пред да ги достават пријавите за испит во хартиена форма, да ги пријават на i-know системот.

 

Преземето го распоредот на испити (.pdf)

 
 

Известување

Tuesday, 20 January 2015 14:41

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека запишувањето на летниот семестар во учебната 2014/15 година е од 1.2.2015 година до 15.2.2015 година.

За запишување на семестарот потребно е образец за запишување на семестар со уплата на таксена марка од 50 денари, како и уплатница за следната рата за студирање со следниве генералии

Назив на примачот: Буџет на Република Македонија Економски институт-Скопје; Банка на примачот: Народна банка на Република Македонија; Жиро сметка број: 100000000063095; Сметка на буџетски корисник: 160010853278810; Приходна шифра и програма: 725939-41 во денарска противвредност, според среден курс на Народна банка.

Студентите кои овој семестар треба да избираат предмети, избраните предмети да ги напишат на образецот за запишување на семестарот.

 

ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2014/15

Monday, 29 December 2014 15:02

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека заверувањето на зимскиот семестар ќе се врши на 8 и 9 јануари 2015 година.

За заверување на семестарот потребен е образец за заверување на семестар со уплата на таксена марка од 50 денари. Услов за заверување на семестарот се добиени потписи за слушаните предмети во зимскиот семестар.

 

Page 2 of 5


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96
«StartPrev12345NextEnd»
Order Cheap Inderal (Propranolol) Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online
Buy Cheap Propecia Online
Buy Cheap Fliban Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
safest place to buy levitra online
viagra buy online india
prednisone online sales
where to buy generic cialis online safely
buy levitra ireland
where can i buy viagra in nz
buy prednisone online australia
buy viagra cialis or levitra
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online