Конференција „Регионалната трговска интеграција на земјите од југоисточна Европа: Придобивки и предизвици“, одржана на 12.12.2011 година

Meѓународната конференција на тема „Регионалните трговски интеграции на земјите од југоисточна Европа – придобивки и предизвици" во организација на Економскиот институт – Скопје и ЛСЕ, Лондон (London School of Economics), се одржа на 12 декември 2011 година во Скопје. Со свои реферати на конференцијата учествуваа:

  1. г-ѓа Рената Витез: "ЦЕФТА 2006 – достигнувања и проблеми", д-р Предраг Бјелиќ: "Нецаринските бариери како пречка за трговијата во рамките на ЦЕФТА 2006"
  2. д-р Силвана Мојсовска, д-р Крум Ефремов, д-р Марија Ацковска, "Имплементација на ЦЕФТА 2006 – гледиште од аспект на институциите и политиките"
  3. д-р Ирена Кикеркова: Економска интеграција на земјите од Западен Балкан во рамките на ЦЕФТА 2006 – резултати од македонското искуство
  4. д-р Ванчо Узунов: „Конкурентноста на македонската економија во текот на транзициониот период (1991-2011)"
  5. д-р Татјана Петковска – Мирчевска, д-р Татјана Петковска, д-р Јасмина Мајсторовска, м-р Искра Станчева - Гигов, „Значењето на неценовните фактори за унапредување на извозната понуда на Република Македонија со ЦЕФТА"
  6. г-ѓа Љубица Нури, „Гледиште од бизнис заедницата на Република Македонија за ефектите на регионалната трговска интеграција на земјите од ЈИЕ"
  7. д-р Данијела Јачимовиќ, д-р Саша Дрезгиќ, „Влијание на регионалната трговска интеграција врз СДИ во земјите од ЈИЕ"
  8. д-р Силвана Мојсовска, д-р Гордана Тошева, „Трговското интегрирање на Република Македонија со земјите од ЈИЕ и ЕУ: комплементарност и ефекти"
  9. д-р Билјана Секуловска Габер, „Билатерален наспроти мултилатерален пристап на земјите од ЈИЕ во поглед на регионалната интеграција".

 

Конференцијата ја отвори проф. д-р Велимир Стојковски, Ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" – Скопје и проф. д-р Билјана Ангелова, Директор на Економски Институт – Скопје.

Основна цел на конференцијата беше да се понуди комбинација од академски и практични гледишта во однос на регионалната трговска интеграција на земјите од Југоисточна Европа, како и дискусија во однос на предизвиците и перспективите на овој процес.

Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com
best place to buy generic levitra online
mens viagra online
prednisone cheap online
buy cialis online toronto
viagra cialis levitra online
viagra to buy online uk
buy prednisone overnight delivery
best place to buy generic cialis onlineviagra cialis levitra onlineviagra to buy online ukbuy prednisone overnight deliverybest place to buy generic cialis online