Научната дијаспора од Република Македонија

naucna-dijaspora-golemaВо издание на Економски институт – Скопје излезе од печат книгата „Научната дијаспора од Република Македонија“. Во неа се објавени резултатите од истражувањето спроведено во рамки на проектот кој беше реализиран во Економскиот институт, а финансиран од средствата за интегративните функции на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Книгата претставува заокружена студија во која научната дијаспора од Република Македонија се посматра во поширок контекст. Станува збор за единствен труд од ваков вид во кој е направено првично мапирање на научната дијаспора и се претставени релевантни сознанија за нејзините особености. Добиените информации за бројот и профилот на нашите научници во странство недвосмислено потврдуваат дека Македонија има респектабилна научна дијаспора, која во најголем дел се создава преку интелектуалната емиграција и во рамките на втората и третата генерација на македонски граѓани во странство. Исто така, идентификувани се глобалните насоки на политиката во однос на овој сегмент од македонската дијаспора и создадена е основа за креирање на база на податоци и развој на мрежа на научната дијаспора.

Посебен придонес на овој труд се добиените сознанија за профилот на научната дијаспора од Република Македонија. Тој може да се согледа и преку претставените кратки биографии на дел од македонските научници коишто престојуваат и активно работат во странство. Оваа книга е корисно четиво за научниците и студентите, надлежните институции и креаторите на политиките, како и за пошироката јавност.

Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com
best place to buy generic levitra online
mens viagra online
prednisone cheap online
buy cialis online toronto
viagra cialis levitra online
viagra to buy online uk
buy prednisone overnight delivery
best place to buy generic cialis onlineviagra cialis levitra onlineviagra to buy online ukbuy prednisone overnight deliverybest place to buy generic cialis online