Претприемничка лабараторија

pretpriemnicka-laboratorija-golemaВо издание на Економски институт – Скопје од печат излезе книгата со наслов „Претприемничка лабораторија“. Книгата произлегува од проектот „Формирање на претприемничка лабораторија на Економски институт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје“, финансиран од средства за интегративните функции на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Проф. д-р Татјана Петковска Мирчевска и Доц. д-р Зоран Јаневски, како главни истражувачи.

Книгата претставува резултат на научно-истражувачки напор на главните истражувачи во насока на изработка на концепт и методологија за формирање на претприемничка лабораторија во рамките на Економски институт – Скопје. Таа тргнува од анализа на постојната состојба во државата во повеќе сегменти кои се поврзани со претпреимништвото, и ја елаборира потребата за формирање на Претприемничка лабораторија чиј фокус на делување ќе биде изведување на тестови, експерименти и истражувања од областа на претприемништво, развој на претприемнички вештини, управување со старт-ап бизниси и развој на претприемнички компании. Во неа, старт-ап бизнисите ќе имаат можност да ги верификуваат своите идеи врз основа на научни методологии, методи, инструменти и алатки.

При изработката на книгата главните истражувачи применуваат современ методолошки приод, прилагоден на природата и актуелноста на истражуваната проблематика. Она што ја прави оваа книга особено значајна е нејзината научна и апликативна димензија. Во неа се понудени конкретни решенија за унапредување на претприемништвото во државата со примена на научна методологија, со што апликативните решенија добиваат научна поткрепа, и се зголемуваат нивните можности за постигнување успех на пазарот.

Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com
best place to buy generic levitra online
mens viagra online
prednisone cheap online
buy cialis online toronto
viagra cialis levitra online
viagra to buy online uk
buy prednisone overnight delivery
best place to buy generic cialis onlineviagra cialis levitra onlineviagra to buy online ukbuy prednisone overnight deliverybest place to buy generic cialis online