Претприемничка лабараторија

pretpriemnicka-laboratorija-golemaВо издание на Економски институт – Скопје од печат излезе книгата со наслов „Претприемничка лабораторија“. Книгата произлегува од проектот „Формирање на претприемничка лабораторија на Економски институт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје“, финансиран од средства за интегративните функции на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Проф. д-р Татјана Петковска Мирчевска и Доц. д-р Зоран Јаневски, како главни истражувачи.

Книгата претставува резултат на научно-истражувачки напор на главните истражувачи во насока на изработка на концепт и методологија за формирање на претприемничка лабораторија во рамките на Економски институт – Скопје. Таа тргнува од анализа на постојната состојба во државата во повеќе сегменти кои се поврзани со претпреимништвото, и ја елаборира потребата за формирање на Претприемничка лабораторија чиј фокус на делување ќе биде изведување на тестови, експерименти и истражувања од областа на претприемништво, развој на претприемнички вештини, управување со старт-ап бизниси и развој на претприемнички компании. Во неа, старт-ап бизнисите ќе имаат можност да ги верификуваат своите идеи врз основа на научни методологии, методи, инструменти и алатки.

При изработката на книгата главните истражувачи применуваат современ методолошки приод, прилагоден на природата и актуелноста на истражуваната проблематика. Она што ја прави оваа книга особено значајна е нејзината научна и апликативна димензија. Во неа се понудени конкретни решенија за унапредување на претприемништвото во државата со примена на научна методологија, со што апликативните решенија добиваат научна поткрепа, и се зголемуваат нивните можности за постигнување успех на пазарот.

Order Cheap Inderal (Propranolol) Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online
Buy Cheap Propecia Online
Buy Cheap Fliban Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
safest place to buy levitra online
viagra buy online india
prednisone online sales
where to buy generic cialis online safely
buy levitra ireland
where can i buy viagra in nz
buy prednisone online australia
buy viagra cialis or levitra
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online