Научната дијаспора од Република Македонија

naucna-dijaspora-golemaВо издание на Економски институт – Скопје излезе од печат книгата „Научната дијаспора од Република Македонија“. Во неа се објавени резултатите од истражувањето спроведено во рамки на проектот кој беше реализиран во Економскиот институт, а финансиран од средствата за интегративните функции на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Книгата претставува заокружена студија во која научната дијаспора од Република Македонија се посматра во поширок контекст. Станува збор за единствен труд од ваков вид во кој е направено првично мапирање на научната дијаспора и се претставени релевантни сознанија за нејзините особености. Добиените информации за бројот и профилот на нашите научници во странство недвосмислено потврдуваат дека Македонија има респектабилна научна дијаспора, која во најголем дел се создава преку интелектуалната емиграција и во рамките на втората и третата генерација на македонски граѓани во странство. Исто така, идентификувани се глобалните насоки на политиката во однос на овој сегмент од македонската дијаспора и создадена е основа за креирање на база на податоци и развој на мрежа на научната дијаспора.

Посебен придонес на овој труд се добиените сознанија за профилот на научната дијаспора од Република Македонија. Тој може да се согледа и преку претставените кратки биографии на дел од македонските научници коишто престојуваат и активно работат во странство. Оваа книга е корисно четиво за научниците и студентите, надлежните институции и креаторите на политиките, како и за пошироката јавност.

Order Cheap Inderal (Propranolol) Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online
Buy Cheap Propecia Online
Buy Cheap Fliban Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
safest place to buy levitra online
viagra buy online india
prednisone online sales
where to buy generic cialis online safely
buy levitra ireland
where can i buy viagra in nz
buy prednisone online australia
buy viagra cialis or levitra
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online