Известувања

Заверка на летен семестар

Wednesday, 02 May 2018 13:29

Се известуваат студентите на втор циклус на студии на Економскиот институт-Скопје дека заверката на зимскиот семестар ќе се врши на 14 и 15 мај 2018 година.
 

Мајска сесија

Wednesday, 02 May 2018 13:26

Се известуваат студентите на втор циклус на студии на Економскиот институт-Скопје дека во периодот 21.5.2018-5.6.2018 година ќе се одржи мајско-јунска сесија.

Пријавувањето на испити ќе се врши на 14 и 15 мај 2018 година. Пред да се достават пријавите во студентската служба да се пријават и на i-know.

Услов за полагање на испит е заверен семестар и одобрена семинарска од предметните наставници.

Преземете го распоредот на сесијата (.pdf)
 

Априлска сесија

Friday, 23 March 2018 14:01

Се известуваат студентите на последипломските студии на Економскиот институт-Скопје дека априлската сесија ќе се одржи во периодот 10-13 април 2018 година. Пријавувањето на испити е на 2 и 3 април 2018 година. Пред да се достават пријавите во студентската служба да се пријават и на i-know.

Преземете го распоредот (.pdf)
 
 

Јануарска сесија

Thursday, 21 December 2017 10:55

Се известуваат студентите на втор циклус на студии на Економскиот институт-Скопје дека во периодот 22.1-2.2.2018 година ќе се одржи јануарска сесија.
Пријавувањето на испити ќе се врши на 15 и 16 јануари 2018 година. Пред да се достават пријавите во студентската служба да се пријават и на i-know.

Услов за полагање на испит е заверен семестар и одобрена семинарска од предметните наставници.

Преземете го распоредот (.pdf)

 

Заверка на зимски семестар 2017/18

Thursday, 21 December 2017 10:52

Се известуваат студентите на втор циклус на студии на Економскиот институт-Скопје дека заверката на зимскиот семестар ќе се врши на 15 и 16 јануари 2018 година.
 
 

Ноемвриска испитна сесија

Monday, 16 October 2017 08:51

Се известуваат студентите на втор циклус на студии на Економски институт-Скопје дека од 1-6 ноември ќе се одржи ноемвриска сесија.

Пријавувањето на испити за ноемвриска сесија е на 26 и 27 октомври. 


 

Известување

Friday, 15 September 2017 09:01

Се известуваат студентите запишани на сите студиски програми од вториот циклус во Економскиот институт дека, во согласност со членот 156 од Законот за високото образование како и со членовите 349 до 359 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, студентите имаат право и можност да учествуваат во управувањето во единицата во која ги реализираат студиите од вториот циклус. За начинот и постапката повеќе информации во Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
 

Запишување на зимскиот семестар

Wednesday, 30 August 2017 13:42

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека запишувањето на зимскиот семестар во учебната 2017/18 година е од 4.9.2017 година до 15.9.2017 година.
За запишување на семестарот потребно е образец за запишување на семестар со уплата на таксена марка од 50 денари, како и уплатница за следната рата за студирање со следниве генералии:

Назив на примачот: Буџет на Република Македонија Економски институт-Скопје; 
Банка на примачот: Народна банка на Република Македонија; 
Жиро сметка број: 100000000063095; 
Сметка на буџетски корисник: 160010853278810;
Приходна шифра и програма: 725939-41 во денарска противвредност, според среден курс на Народна банка.

Студентите кои овој семестар треба да избираат предмети, избраните предмети да ги напишат на образецот за запишување на семестарот.

 

Септемвриска испитна сесија

Monday, 21 August 2017 10:39

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека од 21.08.2017 до 25.08.2017 година ќе се одржи септемвриската испитна сесија. Пријавувањето на испитите е од 15 до 18 август.

Пред да се достават пријавите за испит во хартиена форма, да се пријават на i-know системот.


Преземете го распоредот на испитите (.pdf)

 

Мајско-јунската сесија

Thursday, 04 May 2017 12:31

Се известуваат студентите на последипломските студии на Економскиот институт-Скопје дека од 22 мај до 1 јуни ќе се одржи мајско-јунска сесија.

Пријавувањето на испити ќе се врши на 10, 11 и 12 мај 2017 година. Пред да се достават пријавите во студентската служба да се пријават и на i-know.

Услов за полагање на испит е заверен семестар и одобрена семинарска од предметните наставници.

 

Преземете го распоредот на испити (.pdf)

 

 

Заверување на летен семестар 2016/17 година

Thursday, 04 May 2017 12:28

Се известуваат студентите на последипломските студии на Економскиот институт-Скопје дека заверувањето на летниот семестар 2016/17 година ќе се врши на 10, 11 и 12 мај 2017 година.

 

Априлска испитна сесија

Friday, 31 March 2017 14:24

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека од 3.4.2017-7.4.2017 година ќе се одржи априлската испитна сесија. Пријавувањето на испитите е на 27 и 28 март.

Пред да се достават пријавите за испит во хартиена форма, да се пријават на i-know системот.

Преземете го распоредот (.pdf)

 

 

Запишување на летен семестар

Thursday, 16 February 2017 14:37

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека запишувањето на летниот семестар во учебната 2016/17 година е од 15.2.2017 година до 23.2.2017 година.

За запишување на семестарот потребно е образец за запишување на семестар со уплата на таксена марка од 50 денари, како и уплатница за следната рата за студирање со следниве генералии:

Назив на примачот: Буџет на Република Македонија Економски институт-Скопје;
Банка на примачот: Народна банка на Република Македонија;
Жиро сметка број: 100000000063095;
Сметка на буџетски корисник: 160010853278810;
Приходна шифра и програма: 725939-41 во денарска противвредност, според среден курс на Народна банка.

Студентите кои овој семестар треба да избираат предмети, избраните предмети да ги напишат на образецот за запишување на семестарот.

 

Распоред на јануарска сесија

Friday, 30 December 2016 10:36

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека од 23.1.2017-3.2.2017 година ќе се одржи септемвриската испитна сесија. Пријавувањето на испитите е на 16, 17 и 18 јануари.

Пред да се достават пријавите за испит во хартиена форма, да се пријават на i-know системот.

Преземете го распоредот на испитната сесија (.pdf)

 

Заверка на зимски семсетар 2016/2017

Friday, 30 December 2016 10:32

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека заверувањето на зимскиот семестар ќе се врши на 16-18.01.2017 година.

За заверување на семестарот потребен е образец за заверување на семестар со уплата на таксена марка од 50 денари. Услов за заверување на семестарот се добиени потписи за слушаните предмети во зимскиот семестар

 
 

Распоред за испити во ноемвриската сесија

Thursday, 03 November 2016 15:48

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека од 7.11.2016 до 11.11.2016 година ќе се врши пријавувањето на испитите за ноемвриска испитна сесија.

Пред да се достават пријавите за испит во хартиена форма, да се пријават на i-know системот.

Преземете го распоредот (.pdf)

 

Запишување на зимски семестар

Tuesday, 04 October 2016 10:14

Се известуваат студентите од втор циклус на студии на Економски институт - Скопје дека запишувањето на зимскиот семестар (III и IV) во учебната 2016/17 година е од 3.10.2016 година до 15.10.2016 година.

За запишување на семестарот потребно е образец за запишување на семестар со уплата на таксена марка од 50 денари, како и уплатница за следната рата за студирање со следниве генералии:

Назив на примачот: Буџет на Република Македонија Економски институт-Скопје;
Банка на примачот: Народна банка на Република Македонија;
Жиро сметка број: 100000000063095;
Сметка на буџетски корисник: 160010853278810;
Приходна шифра и програма: 725939-41 во денарска противвредност, според среден курс на Народна банка.

Студентите кои овој семестар треба да избираат предмети, избраните предмети да ги напишат на образецот за запишување на семестарот.

 

Page 1 of 5


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bewman/webapps/ekinst21/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96
«StartPrev12345NextEnd»
Order Cheap Inderal (Propranolol) Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online
Buy Cheap Propecia Online
Buy Cheap Fliban Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
safest place to buy levitra online
viagra buy online india
prednisone online sales
where to buy generic cialis online safely
buy levitra ireland
where can i buy viagra in nz
buy prednisone online australia
buy viagra cialis or levitra
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online