Kickoff meeting на Економски институт – Скопје со компанијата ИЦС ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје

декември 24, 2018 нема коментари metodi Категории Новости

Kickoff meeting на Економски институт – Скопје со компанијата ИЦС ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје, по повод започнување на реализацијата на проектните активности од проектот под наслов: „Патувањето на газелата низ дигиталната трансформација“, одобрен од Фондот за Иновации и технолошки развој, во рамки на Инструментот за поддршка – кофинансирани грантови за мали и средни претпријатија со тенденција на брз пораст („Газели“).