План за јавни набавки на Економскиот Институт-Скопје за 2019 година

 1. Одлука за усвојување на планот за јавни набавки за 2019 година  (прегледај)

 2. План за јавни набавки во 2019-та година на Економскиот Институт – Скопје (прегледај

 3. Планот за набавки од мала вредност за 2019 година  (прегледај)

 4. Оглас за набавка на услуги за патување, сместување и кетеринг во странство,
  за потребите на проектот HELIX(ZIP-документ) – рок за аплицирање до 13.02.2019
  –          Service contract award notice – HELIX (прегледај)

 5. Оглас за набавка на услуги за превод на материјали од ООР и за веб-страницата на проектот,
  за потребите на проектот HELIX (ZIP-документ) – рок за аплицирање до 21.02.2019
  –           
  Service contract award notice – HELIX (прегледај)

 6. Оглас за набавка на информациско-технолошка опрема (лаптопи и лед екран),
  за потребите на проектот HELIX (ZIP-документ– рок за аплицирање до 12.03.2019
  –           Supply contract award notice – HELIX (прегледај)

 7. Оглас за набавка на столици за слушатели (студенти),
  за потребите на проектот HELIX (ZIP-документ) – рок за аплицирање до 26.03.2019
  –           Supply contract award notice – HELIX (прегледај)

 8. Оглас за набавка на услуги за организација на настан
  за потребите на проектот HELIX (ZIP-документ) – рок за аплицирање до 22.04.2019
  –           Service contract award notice – HELIX (прегледај)

 9. Оглас за набавка за печатење на брошура,
  за потребите на проектот HELIX (ZIP-документ) – рок за аплицирање до 26.06.2019
  –          Supply contract award notice – HELIX (прегледај)