Потпишување на асоцијација на економски институти од регионот (04.06.2012)

[envira-gallery id="7596"]