Промоција на Демографски терминолошки речник, мај 2012

[envira-gallery id="7742"]