Промоција на магистри на Економски Институт-Скопје 2019

ноември 1, 2019 нема коментари metodi Категории Новости

На 22.10.2019 година, во просториите на Економски институт – Скопје се одржа промоција на 30 магистри кои во 2018 година завршија последипломски студии на Економскиот институт – Скопје, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на која им се доделија дипломите за стекнатото звање магистер по економски науки, односно, магистер по логистика на бизнисот.

На промоцијата на присутните им се обрати Проф. д-р Зоран Јаневски, директор на Економскиот институт – Скопје.