АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР

 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1

Почеток на студиска 2020/2021 година

 • 05 Окт - 15 Јан Времетраење на наставата во зимскиот семестар
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Прва испитна сесија (3 недели)

 • 18 Јан - 06 Фев Прва испитна (3 недели)
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Прва испитна сесија (3 недели)

 • 18 Јан - 06 Фев Прва испитна сесија (3 недели)
 • 14 Јан - 15 Фев Прва испитна сесија
 • 15 Фев - 28 Мај Времетраење на наставата во летниот семестар (15 недели)
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Втора испитна сесија (4 недели)

 • 31 Мај - 27 Јун Втора испитна сесија (4 недели)
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Втора испитна сесија (4 недели)

 • 31 Мај - 27 Јун Втора испитна сесија (4 недели)
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Трета испитна сесија (3 недели)

 • 20 Авг - 27 Сеп Трета испитна сесија (3 недели)
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3

Трета испитна сесија (3 недели)

 • 20 Авг - 27 Сеп Почеток на учебната 2018/2019 година и почеток на наставата

За да се најавите на Iknow системот на УКИМ кликнете овде.

ИЗВЕСТУВАЊА

РАСПОРЕД НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

Распоред на предавања за изборни и задолжителни предмети за сите насоки (4+1) и (3+2) во летниот семестар

2020/2021 година

Консултативно – инструктивната настава во летниот семестар  ќе се одвива во периодот од 15 3.2021-10.5.2021 година

ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ ДЕКА ЗАПИШУВАЊЕТО НА СЕМЕСТАРОТ СЕ ПРОЛОНГИРА И ИСТОТО ЌЕ ТРАЕ ДО 28.10.2020 ГОД.

Еразмус + конкурс за мобилност на студенти 2020-2021

Почитувани,
Започна Конкурсот за мобилност на студенти, во рамки на ЕРАСМУС+ програмата за летниот семестар во академската 2020-2021 година. 

Сите заинтересирани студенти апликациите во 3 (три) примероци (еден за студентот, еден за ЕРАСМУС+ координаторот о еден за Универзитетот)  ги доставуваат до Еразмус+ координаторот на Економски институт-Скопје (проф. д-р Наташа Данилоска-natasha.daniloska@ek-inst.ukim.edu.mk), најдоцна до 5 ОКТОМВРИ, 2020 година. 

По добивање на апликациите, на Економскиот институт-Скопје ќе биде изработена ранг-листа на пријавените студенти, согласно критериумите (успех во студиите, познавање на странски јазик на кој се изведува наставата на универзитетот во ЕУ, мотивација и др.) и со пропратно писмо со ранг листатат, во еден примерок, истите ќе бидат доставени до Ректоратот на УКИМ, најдоцна до 12 ОКТОМВРИ, 2020 година.

Ви напоменуваме посебно внимание да посветите на изготвувањето на Learning Agreement (LA), односно да изберете предмети кои се во наставните птограми на двете високообразовни институции и се компатибилни, со цел, по враќањето на студентот истите да бидат признаени. Имено, со ставање на Вашиот потпис на LA документот, Вие гарантирате дека тоа сте го зеле во предвид и дека сте избрале предмети со соодветен број на ЕКТС кредити.

Потребно е да доставите и валидна диплома за познавање на странскиот јазик на кој се изведува наставата. 

Сите дополнителни информации и формулари за пријавување може да ги најдете на интернет страната на Универзитетот под: megjunarodna sorabotka/ERASMUS+programa.

Документи:
– Erasmus+ конкурс за студентска мобилност (симни)
– Табела за рангирање (симни)

Насоки за ИТНО и ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОСТАПУВАЊЕ

Почитувани,

Согласно Заклучокот на 11 Седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 25.02.2020 година, Министерството за образование и наука Ви ги доставува следните насоки за итно постапување:

1. ПРЕПОРАКА :

Владата на Република Северна Македонија ги известува сите вработени во високото образование и научните установи, како и сите студенти ДОКОЛКУ во последниве 2 (две) недели патувале или живеат со некој којшто патувал во следниве земји/региони: регионите Ломбардија, Венето, Емилија-Ромања, Пиемонт во Италија, како и Кина, Хонг Конг, Иран, Јапонија, Маку, Филипини, Република Кореа, Сингапур, Тајван, потребно е наредните две недели (започнувајќи од утре – 27.02.2020 година) да бидат ослободени од работни обврски и настава и да не доаѓаат на работно место односно студентите кои патувале во овие региони или живеат со некој кој патувал во овие региони да бидат ослободени од настава.
Доколку во високообразовната установа има вработени или студенти кои патувале во наведените региони или живеат со некој кој патувал во овие региони, потребно е ВЕДНАШ да ги доставите следниве податоци:

–    дали има такви лица,
–    колку има такви лица,
–    податоци за истите (име и презиме на вработениот/студентот)
на следнава email адреса: savce.zdravkovska@mon.gov.mk

2. ЗАДОЛЖЕНИЕ:

– Се задолжуваат сите високообразовни и научни установи да ги одложат сите планирани патувања и екскурзии во Република Италија.

3. Министерството за образование и наука АПЕЛИРА континуирано да се следат насоките и препораките од Светската здравствена организација, Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје и Владата на Република на Северна Македонија.
Повеќе информации за препораките и задолженијата од Владата можете да добиете на следниот линк: https://vlada.mk/node/20317.

ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР И ПРИЈАВА ИСПИТИ ВО ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

Почитувани студенти,

 • Ве известуваме дека во периодот од 19.05 до 22.05.2020 година ќе се заверува летниот семестар
 • Во периодот од 25.05 до 28.05.2020 година ќе се врши пријавување на испити за полагање во јунска сесија

Комплетно известување можете да го прочитате на следниот линк

ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

Се известуваат студентите од втор циклус на студии дека запишување за летен семестар ќе се врши од 25.02 до  03.03 2020 година. Потребни документи:

–          Лист за запишување на семестар со 50 денари таксна марка

–          Уплата за летниот семестар согласно договорот при запишување

ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Се известуваат студентите на втор циклус на студии на Економскиот институт-Скопје дека заверката на зимскиот семестар и пријавувањето на испитите за престојната сесија ќе се врши од 14.01.2020 година до и заклучно со 17.01.2020 година.

Во прилог Распоред за испити (ДОКУМЕНТ)

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

Се известуваат студентите од втор циклус на студии дека заверката на зимскиот семестар ќе се врши од 14 до 17 јануари 2020 година.

Потребни документи:

 • Лист за запишување на семестар со 50 денари таксна марка
 • Уплата за летниот семестар согласно договорот при запишување
 • Распоредот на часови за престојниот семестар

  Се известуваат студентите на последипломските студии на Економскиот институт-Скопје дека првиот академски час ќе се одржи на 11.11.2019 со почеток во 17 часот во просториите на Економскиот институт-Скопје.

  Распоредот на испити за септемвриска сесија

  Се известуваат студентите на втор циклус на студии дека пријавувањето на испити за септемвриска сесија е на 2, 3 и 4 септември.

  Распоред за јунска сесија

  Финалниот распоред за престојната јунска сесија

  Конкурс за Еразмус +

  Почитувани, излезе новиот конкурс за Еразмус +

  Меѓународната летната школа на SWUFE

  • Почитувани студенти, во тек е пријавувањето за меѓународната летната школа на SWUFE, за повеќе информации симнете ги следниве документи
   Документ 1
   Документ 2
   Документ 3

  или посетете го следниот линк: http://konfucij.ukim.edu.mk/?lang=en

  ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

  • Се известуваат студентите од втор циклус на студии дека запишување за летен семестар ќе се врши од 18 до 22 февруари 2019 година. Потребни документи:

   –          Лист за запишување на семестар со 50 денари таксна марка

   –          Уплата за летниот семестар согласно договорот при запишување

  ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

  Се известуваат студентите на втор циклус на студии на Економскиот институт – Скопје дека од 28.1.2019 до 6.2.2019 година ќе се одржи јануарска испитна сесија. Пријавувањето на испити е од 14.1.2019 до 22.1.2019 година.

  ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

  Се известуваат студентите на втор циклус на студии на Економскиот институт-Скопје дека заверката на зимскиот семестар ќе се врши од 14.01.2019 година до и заклучно со 22.01.2019 година

  СООПШТЕНИЈА

  СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА

  Се известуваат студентите на последипломските студии на Економскиот институт-Скопје дека септемвриската сесија ќе се одржи во периодот 3-6 септември 2018 година.

  Преземете го распоредот на сесијата (.pdf)

  ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ

  Пријавувањето на испити е на 29 и 30 август 2018 година. Пред да се достават пријавите во студентската служба да се пријават и на i-know.

  ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

  Се известуваат студентите на втор циклус на студии на Економскиот институт-Скопје дека заверката на зимскиот семестар ќе се врши на 14 и 15 мај 2018 година.

  МАЈСКА СЕСИЈА

  Се известуваат студентите на втор циклус на студии на Економскиот институт-Скопје дека во периодот 21.5.2018-5.6.2018 година ќе се одржи мајско-јунска сесија.

  Пријавувањето на испити ќе се врши на 14 и 15 мај 2018 година. Пред да се достават пријавите во студентската служба да се пријават и на i-know.

  Услов за полагање на испит е заверен семестар и одобрена семинарска од предметните наставници.

  Преземете го распоредот на сесијата (.pdf)

  АПРИЛСКА СЕСИЈА

  Се известуваат студентите на последипломските студии на Економскиот институт-Скопје дека априлската сесија ќе се одржи во периодот 10-13 април 2018 година. Пријавувањето на испити е на 2 и 3 април 2018 година. Пред да се достават пријавите во студентската служба да се пријават и на i-know.

  Преземете го распоредот (.pdf)

  БИБЛИОТЕКА

  Библиотечен фонд на Економски институт-Скопје (1952-2017)

  НАЈАВЕТЕ СЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСПИТИТЕ